2024-07-14

Słońce jest jednym z głównych źródeł energii odnawialnej na Ziemi. Energia słoneczna jest pozyskiwana poprzez wykorzystanie promieniowania słonecznego i przetwarzana na różne sposoby w celu wytwarzania elektryczności lub ciepła. Główne technologie wykorzystujące energię słoneczną to panele fotowoltaiczne (do wytwarzania elektryczności) i kolektory słoneczne (do ogrzewania ciepłej wody lub pomieszczeń). W miarę postępu technologicznego i coraz większego zrozumienia korzyści związanych z energią odnawialną, rośnie znaczenie wykorzystywania energii słonecznej w zróżnicowany zestawie źródeł, z których pozyskiwana jest energia na całym świecie, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i zrównoważony rozwój. https://wastech.pl/fotowoltaika/

Rosnąca świadomość kwestii związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatu skutkuje większym zainteresowaniem rozwiązaniami odnawialnymi w Polsce. Rząd, firmy i klienci indywidualni coraz częściej wspierają rozwój i instalację paneli fotowoltaicznych. W rezultacie panele fotowoltaiczne są jednym z najszybciej rozwijających się elementów transformacji energetycznej, przyczyniając się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału energii odnawialnej.

Panele fotowoltaiczne można z pewnością uznać za jedną z najszybciej rozwijających się technologii w dziedzinie energetyki odnawialnej. Nowe materiały, struktury i konstrukcje ogniw fotowoltaicznych stale poprawiają ich efektywność w przekształcaniu energii słonecznej na energię elektryczną. Początkowo efektywność ogniw była znacznie niższa, ale dzisiaj możemy znaleźć panele fotowoltaiczne o wyższej efektywności, co oznacza, że można wygenerować więcej energii przy mniejszej powierzchni paneli.

Energia generowana przez panele fotowoltaiczne jest całkowicie ekologiczna i nie emituje CO2 ani pyłów do atmosfery. Niemniej jednak, w przyszłości będzie konieczne zajęcie się utylizacją wyeksploatowanych paneli. Czy ich odpady będą zalegać na elektro-wysypiskach? Istnieje bardziej ekologiczne rozwiązanie?

Standardowe panele fotowoltaiczne składają się przede wszystkim ze: szkła (76%), plastiku (10%), aluminium (8%), krzemu (5%) i innych metali (1%). Recykling modułów fotowoltaicznych umożliwia odzyskanie wartościowych materiałów, takich jak szkło, metale, polimery i krzem.

Istnieje proekologiczne rozwiązanie w postaci recyklingu. Aby to osiągnąć, niezbędne jest opracowanie nowych technologii oraz wybudowanie zakładów recyklingu. Takie inwestycje są ważne, aby zapewnić, że w miarę wzrostu liczby zużytych paneli fotowoltaicznych, możemy skutecznie wykorzystać te materiały ponownie, minimalizując negatywny wpływ na środowisko.

Polska firma WASTECH RECYCLING sp. zo.o., przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programu POIR, realizuje projekt pod nazwą Innowacyjna technologia obiegu zamkniętego do recyklingu paneli i ogniw fotowoltaicznych.

Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu paneli fotowoltaicznych umożliwiającej odzysk polimerów ,metali i szkła wykorzystującą hybrydową obróbkę mechaniczno – chemiczną w celu recyklingu różnych rodzajów paneli fotowoltaicznych oraz odzysku większej ilości surowców. Wprowadzenie na rynek nowego produktu, w postaci technologii, która stanowić będzie innowację na skalę międzynarodową, polegającą na przetwarzaniu zdemontowanych paneli fotowoltaicznych począwszy od etapu wstępnego demontażu, a skończywszy na rozdzieleniu materiałów z ogniwa fotowoltaicznego.

Firma Wastech Recycling Sp. z o.o. działa od 2006 roku, koncentrując się na kompleksowej działalności związanej z ochroną środowiska oraz zarządzaniem odpadami. Jest aktywnym członkiem organizacji samorządu gospodarczego oraz Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, który posiada prestiżowy status Krajowego Klastra Kluczowego. Głównymi filarami działalności firmy Wastech Recycling https://wastech.pl/ są: odzysk, segregacja, przetwarzanie i ponowne wykorzystanie surowców, w tym polimerów. Firma inwestuje również w projektowanie nowych technologii lub dostosowywanie istniejących, szczególnie skupiając się na jakości surowców, efektywności energetycznej procesów oraz zagospodarowaniu materiałów, które dotychczas były postrzegane jako odpady.

W zakresie usług, firma świadczy m.in. kompleksowy odbiór i odpowiednie zagospodarowanie odpadów, transport odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych), systematyczne zarządzanie odpadami dla przedsiębiorstw, sortowanie i recykling, odzysk surowców wtórnych, odzysk biologiczny i energetyczny, bezpieczne zarządzanie odpadami, doradztwo środowiskowe, profesjonalne niszczenie dokumentów, materiałów oraz produktów niskiej wartości, a także usługi niszczenia celnych. Do grona klientów firmy Wastech Recycling należą zarówno podmioty indywidualne, jak i instytucje, takie jak sieci handlowe, warsztaty motoryzacyjne, serwisy urządzeń mechanicznych, pralnie, zakłady przemysłu spożywczego, piekarnicze, cukiernicze oraz logistyczne, przychodnie, szpitale, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, ośrodki zdrowia. Klienci Wastech Recycling to klienci zaufanego partnera biznesowego.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który podziela nasze wartości i cel w dziedzinie ochrony środowiska, gorąco zachęcamy do rozważenia współpracy z nami. Wierzymy, że nasze usługi mogą znacząco przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz wprowadzenia bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w Twojej branży.

Wspólnie z firmą Wastech Recycling Sp. z o.o. możecie stworzyć pozytywny wpływ na naszą planetę. Skontaktuj się z nami:

Dzwoniąc +48 22 42 55 300; +48 604 146 790 lub +48 537 537 126

Pisząć na adres e-mail: biuro@wastech.pl; wspolpraca@wastech.pl

Czekamy na Twoje inicjatywy, aby razem działać na rzecz ochrony środowiska.

Początek formularza